Bærekraft og miljø

Reklameservice jobber kontinuerlig med å forbedre sitt miljøansvar og gjør det bla gjennom sitt arbeid for å være Miljøfyrtårnsertifisert. Hovedkriteriene i Miljøfyrtårsertifiseringen er dokumentasjon på at Arbeidsmiljø, Innkjøp, Energi, Transport, Avfall, Estetikk, er i henhold til lover og forskrifter. og med årlige gjennomganger for til enhver tid å være oppdatert. Vi samarbeider tett med Odds Ballklubb, og lærer mye om bærekraft gjennom samlinger i B2B nettverket.

Vi vektlegger FNs bærekrafts mål i vårt daglige arbeid, og bærekraft er forankret i bedriftens verdier. I et bærekraftperspektiv er det vesentlig å se til hvilke temaer som er mest signifikante for egen bedrift og hvilke områder vi ha størst mulig påvirkning. For oss er det også viktig å ta et sosialt ansvar og jobbe for mindre ulikhet og gi tilbake til lokalsamfunnet som vi er en del av. Vi har derfor over flere år tilbudt arbeidstrening for ressurser tilknyttet NAV, vi er lærlingsbedrift, vi støtter fritidstilbud i lokalmiljøet som retter seg mot vanskeligstilte barn (Amadeus fotballskole), vi har kjøpt 10 plasser på Odds Ballklubb fotballskole som Kirkens bymisjon deler ut. Foruten at slike tiltak har en klar egenverdi mener vi også at dette er med på å styrke vår bedrift på flere plan.

For oss er det viktig å ta et sosialt ansvar og jobbe for mindre ulikhet.

Ved å støtte kulturliv, lokale bedrifter og gründere er også viktig for oss, og vi har vært en god bidragsyter til da Sustainability Hub Norway startet opp høsten 2016. Vi lagde den grafiske profilen til prosjektet og var en sparringspartner i oppstarten.

Det er viktig med miljøbevissthet i vår bransje, fordi det er store forskjeller på miljøavtrykket til de produktene som benyttes. I tillegg kan utskiftning av reklameartikler bidra til en bruk og kast mentalitet. For oss er det viktig å ha et realistisk og nyansert bilde av vår egen praksis og identifisere den utfordringer for miljøet som denne representerer. Derfor er vi på stadig jakt etter bedre og mer miljøvennlige produkter og ny miljøvennlige teknologi.