Samfunnsansvar

Reklameservice vet at drømmer starter i nærmiljøet, i trygge omgivelser og med et brennende engasjement.

Vi ønsker at disse drømmene skal få den beste grobunnen, og bidrar derfor til at barn og unge kan få utfolde seg gjennom kultur og idrett.

For oss er det viktig at næringslivet støtter det frivillige arbeidet, som gjør drømmen om til virkelighet.

Vi er stolte av å bidra i

  • Sandefjord fotball
  • Odds ballklubb
  • Runar Håndball
  • MiniFjorden
  • PIT, Porsgrunn internasjonale teaterfestival
  • Kirkens bymisjon
  • Amadeus fotballskole
  • Urædd fotball