Artikkel

Prosjekt: Pancom & Frier Accounting

Lysskilt, dekor og diverse profilering levert til Pancom og Frier Accountings nye lokaler.

Dato: 1. juli 2019 / Av: Reklameservice Vestfold-Telemark AS

Etter anbefaling ble vi forespurt om og levere lysskilt, dekor og diverse profilering i Pancom og Frier Accountings nye lokaler sentralt i Porsgrunn. Vi takker for jobben og godt samarbeid med Fjuz som sto for profilen.

Frier Accounting
Pancom