Prosjekt: Pancom & Frier Accounting

Lysskilt, dekor og diverse profilering levert til Pancom og Frier Accountings nye lokaler.

Etter anbefaling ble vi forespurt om og levere lysskilt, dekor og diverse profilering i Pancom og Frier Accountings nye lokaler sentralt i Porsgrunn. Vi takker for jobben og godt samarbeid med Fjuz som sto for profilen.

Frier Accounting

Pancom